Friday, October 23, 2009

pangkat Itniko sa Luzon: Tinguian

Tinguian

Matatagpuan ang mga Tinguian sa Abra. Nagtatanim sila ngpalay sa mga kapatagan at sa mga bai-baitang na palayan. Mahilig sila samusika, damit at personal na palmuti. Naglalagay sila ng tatu at iniitiman ang ngipin upang akitin ang napupusuan.

Naniniwala ang mga Tinguian sa pagkakaroon ng isang asawa lamang. Itinuturing nilang krimen ang pagtataksil sa asawa at pinapatawan ng malaking multa ang sinumang muling nagtataksil. Walang multa kung kusa ang paghihiwalay ng mag-asawa.

No comments:

Post a Comment