Saturday, October 24, 2009

theoryang romantisismo

Sa panitikang Pilipino, sinasabing ROMANTIKO ang tula kapag ang tema ay umiikot sa wagas na pag-ibig ng magsing-irog. Ang pag-ibig na ito ay dumaranas ng mga pagsubok o balakid.
upang mabatid ang nakakubling katotohanan, kabutihan at kagandahan, ang tangi nilang kasangkapan ay inspirayon. Ang tanging bumubuo sa pagiging totoo at maganda, ayon sa paniniwala ng mga romantisista ay inspirasyon at imahinasyon. Marami ang nagtuturing na ang romantisismo ay bago at radikal sapagkat pinapagalaw nito ang diwa at isip ng tao upang makalikha ng sining at panitikan.
Ang mga sumusunod ay nakakapit sa romantisismo:
Makapangyarihang damdamin, inspirasyon, imahinasyon at paglikha, kalikasang personal, kahalagahang kombensyunal, katotohanan, kabutihan at kagandahan.
manalig sa Diyos, sa katwiran, at sa kalikasan. Ang mga romantisista ay demokratiko at mapagsulong sa ikagagaling ng lipunan.

No comments:

Post a Comment